vijesti

13. NEDJELJA KROZ GODINU (C)

od Kristina na 25.06.2022

Današnja nedjelja donosi poruku o potpunoj kršćanskoj slobodi. O čovjekovoj slobodi ne može se govoriti bez pravilno razvijenih i uspostavljenih suodnosa, svakoga čovjeka, prema Bogu i prema svome bližnjemu. Krist je vrlo zahtijevan u slobodi traženja čovjeka. Božje djelo traži potpunu slobodu riječi i djela, te isključuje svako traženje sigurnosti. Kao nekad, Bog i danas […]