15. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

od Kristina na 08.07.2024

Poslanjem Dvanaestorice Isus ostvaruje i izvršava djelo spasenja svijeta. Današnja nam liturgija osvjetljava lik navjestitelja Božje riječi. Bitne značajke su vjernost, cjelovitost i sloboda. Poslanje apostola-vjernika mora sve djeliće života, ljubavi, rada, kulture povezati u Kristu koji jedini daje valjanost, čvrstoću, podlogu i temelj našem naviještanju. Apostol naviješta samo jednu poruku: uglaviti sve u Kristu, jednom riječju Krista i spasenje. I na to su svi pozvani, svaki vjernik mora osjetiti odgovornost svetosti proročkog poziva i poslanja.

Prvo čitanje (Am 7, 12-15)

Amos je prorok 8. stoljeća pr. Kr. Spada u grupu 12 „malih“ proroka. „Mali“ imaju naziv zbog veličine njihovih proročkih knjižica. Amos je ujedno i prvi „pisani“ prorok ili prorok „pisac,“ po tome što je to prva knjiga u kojoj su proročke riječi skupljene i zapisane pod njegovim imenom. Amosova knjiga je zbirka njegovih govora i viđenja. Govori imaju pretežno karakter prijetnji, optužbi i teoloških razmišljanja o izraelskoj povijesti. Amos je rođen u Judeji ali Bog ga je poslao da prorokuje u Izraelu, dakle na tuđem političkom teritoriju. Ukazivao je na socijalne nepravde, korio ljude zbog lagodnog i oholog života i pozivao na obraćenje Bogu.

Današnje prvo čitanje pokazuje kako se prorok Amos nije slagao s vjerskim ocima u Izraelu, zbog svojih oštrih riječi koje im je upućivao. Službenik svetišta predbacuje doseljenom proroku zašto u Betelu kritizira kralja Jeroboama i njegove službenike te ga pokušava otjerati iz svetišta. Amos ispovijeda da je bio zadovoljan kao stočar i sezonski radnik, ali mu Bog odredio da dođe prorokovati upravo u Betelu, te jasno i otvoreno očituje svijest o svome proročkom poslanju. Nepredviđeno od Boga odabran, vjeran svome poslanju, Amos je slika Krista i svih onih koji su morali radi Isusa i njegova Evanđelja doživjeti razna progonstva.

Drugo čitanje (Ef 1,3-10)

Poslanica Efežanima napisana je za Pavlova sužanjstva u Rimu. Pavao brine za zajednice u Maloj Aziji. Trudi se utvrditi ih u vjeri i očuvati od zabluda i krivovjerja. Pavao smatra potrebnim dokazati kako je Krist središte svijeta i svakog otkupljenog stvorenja. Temeljna misao čitave Poslanice Efežanima, je povezanost svih okupljenih u Crkvi – Kristovu tijelu. Krist je glava svega stvorenja, svih nebeskih i zemaljskih bića. Crkva je tijelo Kristovo, prošireno u beskraj novoga svemira, „punina Onoga koji sve u svemu ispunja“ .

U današnjem drugom čitanju, Pavlova Poslanica Efežanima pojašnjava Božji naum s nama – ljudima. Božji naum je dar i oproštenje što odražava Božju ljubav prema nama, i moramo u Kristu živjeti kao slobodni ljudi u njegovoj ljubavi. Bog nam objavljuje tko smo mi za njega. Bog nas uvodi u svoj plan spasenja. Taj Božji plan je postupan. Sve to Bog čini u Kristu u kome nam daje otkupljenje, otpuštenje grijeha, te mudrost i razumijevanje otajstva, Božjeg nauma: obuhvatiti pod jednu glavu (Krista) sve – na nebesima, na zemlji i Židove i pogane i sve što postoji. Izvršitelj plana je Sin Božji utjelovljeni, Isus Krist. A Krist izvodi sve po Duhu Svetomu. U taj Božji plan uključen je svaki čovjek svojom vjerom i cijelo čovječanstvo. Nitko nije isključen, osim ako se sam isključi. U Kristu su svi, prigrlivši vjeru obilježeni, opunomoćeni, Duhom Svetim – po kojem kršćani postaju pravi izabrani narod, zaista – na hvalu Slave njegove.

Evanđelje (Mk 6, 7-13)

U današnjem Markovu evanđelju Isus šalje dvanaestoricu učenika u svijet da budu širitelji njegove istine, da produže njegovo spasiteljsko djelo.

Nakon neuspjeha u svom zavičaju, on nije klonuo nego nastavlja svoje djelo. Isus šalje svoje učenike na apostolsko djelovanje i daje im potrebne upute. Isus je podijelio svojim učenicima vlast nad zlim duhovima. Dobili su zadatak i snagu suprotstaviti se Sotoni. Oni će ih izgoniti i tako će ljude oslobađati od njihova utjecaja. Isus daje temeljne upute svojim učenicima, svojim poslanicima. Isus hoće da njegovi apostoli budu nenavezani i slobodni ljudi, bez posebne brige za sebe; svoj izgled, svoju odjeću, svoje jelo i pilo, svoj novac. Njima mora biti na prvom mjestu: Evanđelje, Riječ Božja, Riječ Isusova. Uči ih da u svom pristupu ljudima i u svom nastupu ne budu nasilni. Evanđelje se ne ‘daje’ na silu! Neka prihvate ljudsko gostoprimstvo, a također neka ih ne smeta ako ih netko ne primi.

Odlomak predstavlja veliku povelju apostolata. Poruka za sve: uspjeh misijskog poslanja nije u novcu, ugledu, tehničkim sredstvima – što ne treba podcjenjivati – nego na Božjoj sili, svjedočanstvu svoga života i svoje ljubavi.

MISNA ČITANJA