TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

od Kristina na 08.12.2014

ČITANJA:
Iz 61,1-2a.10-11
1 Sol 5,16-24
Iv 1,6-8.19-28

Došašće je vrijeme iščekivanja svečanog Gospodinova dolaska. Taj dolazak čekamo radosno, kakvo obilježje i ima ovo adventsko vrijeme, kao neposredna priprava i uvod u božićnu radost. Zato se treća nedjelja došašća tradicionalno naziva nedjelja Gaudete. „Gaudete“ znači „Radujte se!“ Ove nedjelje dopuštena je ružičasta boja misnice, dok se na ostale nedjelje i dane u došašću upotrebljava ljubičasta.

Prvo čitanje (Iz 61, 1-2a. 10-11)

Prvi glas  radosti je glas proroka Izaije koji navješćuje radosnu vijest povratka odabranog Božjeg izraelskog naroda iz babilonskog ropstva u njihovu domovinu. To je glas pun blagosti i entuzijazma za siromašne, pun nade za bolesne i oslobođenja za zatvorenike i robove.

Kao blagovjesnik velikoga i dobroga Boga, prorok Izaija navješćuje »godinu milosti Gospodnje« i dolazak Onoga kojega Bog šalje da pritječe u pomoć ubogima, da iscijeli srca slomljena, da proglasi oslobođenje zarobljenima i sužnjima, a svim ljudima donese veselje, radost i mir.

I tako odnosi između Boga i čovjeka će se preobraziti i savez ljubavi ponovo obnoviti jer Bog želi slaviti svadbu ljubavi sa svojim narodom. Narod Božji bit će kao zaručnica odjeven haljinom spasenja i zaogrnut plaštem pravednosti i svak će s veseljem govoriti »kao ženik kad si vijenac stavi i nevjesta kad se uresi nakitom: Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu« spasenju. I tada će se odnosi između Boga i svijeta obnoviti, jer Gospodin će »učiniti da iznikne pravda i hvala pred svim narodima« (Iz 61,11).

Drugo čitanje (1Sol 5, 16-24)

Glas radosti koji također naviješta Gospodinov dolazak jest glas  sv. Pavla. Glas sv. Pavla apostola  govori da Gospodin Isus i danas dolazi k nama. I mi svi možemo uočiti znakove Njegove nazočnosti među nama. A da bismo otkrili te znakove, moramo biti budni i iskrena srca tražiti Gospodina. Radost je temeljno duhovno stanje kršćana. Pavao kaže: „Braćo! Uvijek se radujte!“ Govori im da se drže dobra, a klone zla. A Duh Sveti neka se nikada ne gasi u njihovim srcima. Neka njihovo cijelo biće: njihovo srce i duša i tijelo ostanu besprijekorni, savršeni, za Dolazak Gospodina Isusa Krista. Stoga glas sv. Pavla apostola jest Božji poziv svima nama kršćanima na što bolji, svetiji i čistiji život u molitvi, ljubavi i u potpunom predanju Gospodinu Bogu našem.

Evanđelje (Iv 1, 6-8. 19-28)

U današnjem evanđelju apostol Ivan govori o Ivanu Krstitelju: o posljednjem proroku, o vjernom svjedoku i glasniku Puta spasenja, Isusu Kristu. Ivan ne govori u gradovima na trgovima, već u pustinji. U pustinji navještaj pronalazi put do ljudskog srca, osobito ako je riječ o osobi poput Ivanove koja ne traži vlastitu veličinu, već upućuje na Drugoga. U pustinji je čovjek sam sa sobom. Pustinja je metafora za ono što nemamo. Nema novosti izvana, nego samo postoje misli i osjećaji iznutra. U pustinji je čovjek odjeven Duhom, zaogrnut plaštem pravednosti i radosti. To je Ivan Krstitelj, čovjek koji živi u pustinji, „čovjek poslan od Boga,“ čovjek „Duha,“ koji k sebi privlači mnoštvo. „On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ivan svjedoči dolazak Mesije – Svjetla – Isusa Krista. „Ne bijaše on Svjetlo,.. on je došao… da posvjedoči za Svjetlo.“

Na pitanje tko je, Ivan odgovara: „Ja nisam Krist! Nisam ni Ilija! Niti Prorok!”  Ivan potvrđuje svoj identitet kao „Glas“: „Ja sam glas koji viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu! – kako reče prorok Izaija.“ Put za Gospodina treba biti ravan – poravnan. …“što je krivudavo neka se izravna, što je hrapavo neka se izgladi! Kaže prorok Izaija svome narodu. To isto govori i Ivan – „Glas,“ svome narodu. Oni, ljudi moraju se ‘izgladit’ – njihovo srce i njihova duša. Ljudi se moraju obratiti, osloboditi grijeha i krenuti na put Božji. Samo takvima, obraćenicima doći će Gospodin – Sin Božji Otkupitelj.

Svaki kršćanin treba biti glas, potrebni su oni koji će pripraviti put Gospodinu da on može doprijeti do srca tolikih koji ga još uvijek ne poznaju, koji ga ne vide u svojoj sredini. To je poslanje kršćana svih naraštaja, to je poslanje svakoga od nas.

Prethodni članak:

Slijedeći članak: