17. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

od Kristina na 27.07.2023

Čitanja:
1 Kr 3,5.7-12
Rim 8,28-30
Mt 13,44-52

 

Prvo čitanje   1Kr 3, 5.7-12

Mislioci i religiozni ljudi tražili su i još traže Mudrost, to jest takav oblik života koji se zasniva na vrednotama koje omogućuju istinsku sreću čovjeka. Prava Mudrost je opredijeliti se za Boga i nebesko kraljevstvo koje posjeduju svi koji radi njega žrtvuju svoje prolazne sigurnosti.

Tako Salomon, sin Davidov, koji preuzima kraljevstvo nakon očeve smrti i koji je bio čovjek bogatstva i vojne moći, sve svoje uzdanje stavlja u Božju mudrost. I to traži baš kao vladar, kako bi mogao pravo upravljati narodom Božjim.
Zato Bog reče Salomonu: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo ću učiniti po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe, ali ti dajem i što nisi tražio: bogatstvo i slavu kakve nema nitko među kraljevima.« (1 Kr 3,10-14)

Drugo čitanje   Rim 8, 28-30

Apostol Pavao one koje je Bog predodredio za se poistovjećuje s onima koji ga ljube. Naše vječno spasenje i nebeska proslava bitno su povezani s našim Bratom Isusom Kristom i Božjim Jedinorođenim Sinom koji se stoga zove »prvorođenac među mnogom braćom« (Rim 8,29).  Mi spadamo u Božju obitelj u kojoj je naš najstariji Brat, Isus Krist, uzor svima nama.
Kao što je Božji Sin bitno i životno povezan s Ocem, tako prema svojim mogućnostima i mi moramo biti povezani sa Sinom Božjim i našim bratom Isusom.
Njegovu smo smrt otajstveno doživjeli kod krštenja, moralno je ostvarujemo mrtvljenjem tijela da jednom s njime i fizički uskrsnemo. Na taj način nas je Bog preko Krista povezao sa sobom.

Evanđelje   Mt 13, 44-52 

U Isusu Kristu otpočinje novi, Božji svijet, s novim međuljudskim odnosima, u koji se uključuju svi njegovi učenici.
Taj novi Božji svijet, to Božje kraljevstvo, Isus prikazuje krajnje poželjnim i toliko dragocjenim da čovjek proda sve što ima da bi ga posjedovao.

»S kraljevstvom je nebeskim – kaže Isus – kao s blagom što sakriveno leži u polju. Kad ga netko pronađe, sakrije ga te, pun radosti, ode da proda sve što ima i kupi ono polje. Nadalje: s kraljevstvom je nebeskim kao s trgovcem koji traži skupocjeno biserje i kad se namjeri na dragocjen biser, ode da proda sve što ima i kupi ga.« (Mt 13,44-46)

Prodati sve i kupiti polje sa skrivenim blagom ili kupiti dragocjeni biser je stav mudra čovjeka koji je otkrio neprocjenjivo bogatstvo Božje ljubavi.
To je oblik mudrosti samoga Krista u kojem nam se sam Bog dariva te očekuje da mu se i mi  uzvratimo u ljubavi.

Usporedba sa dragocjenim biserom nam predočuje ne samo veliku vrijednost nego i neusporedivu ljepotu Božjega kraljevstva. Ljudsko srce je nemirno dok ga ne nađe. Kad ga nađe spremno je za njega sve dati, jer toliko nas primamljuje i razveseljuje blago koje nalazimo u spasenju.

Takav izbor kraljevstva nebeskog predlaže Isus i nama svima koji ga slušamo. On je došao na zemlju da donese to nebesko kraljevstvo, a to znači: da donese istinu i sami Božji život i to ponudi ljudima. Ta stvarnost Božja ima svoje vidljivo i stvarno lice, a to je Crkva koju je on utemeljio kao »univerzalni sakrament« spasenja čitavog ljudskog roda.
To Božje kraljevstvo je jedino i neusporedivo blago, jer samo u njemu čovjek nalazi svoje spasenje, ostvaruje svoje životno određenje i svoje vječno blaženstvo.

 

Prethodni članak:

Slijedeći članak: