AKTIVNOSTI

UTORAK  :

 • 19:00 – KATEKUMENI

SRIJEDA :

 • 18:30 – MARIJINA LEGIJA
 • treća srijeda u mjesecu u 19:00 – CARITAS        

ČETVRTAK :

 • 18:30  – PROBA MJEŠOVITOG ZBORA

PETAK :

 • 18:30  – PROBA FILIJALNOG ZBORA SOP
 • prvi petak u mjesecu u 18:30 –  KLANJANJE

SUBOTA  :

 • 09:00  –  KATEHEZA ZA KRIZMANIKE
 • 10:00  –  KATEHEZA ZA PRVOPRIČESNIKE
 • 10:30  –  PROBA DJEČJEG ZBORA
 • 11:00  –  PROBA ZBORA MLADIH
 • 16:00  –  MINISTRANTI
 • prva subota u mjesecu u 10:30 MINISTRANTI U SOPU
 • druga subota u mjesecu u 18:30 – LITURGIJSKA ZAJEDNICA – ČITAČI 
 • druga subota u mjesecu u 20:30KLANJANJE ZA MLADE U JELKOVCU
 • DEŽURSTVO CARITASA  od 17:30 do 18:30

NEDJELJA :

 • 17:00 – MARIJINA OBITELJSKA ZAJEDNICA (molitva roditelja i djece)

 

KRUNICA – RASPORED PREDVODITELJA

ponedjeljak – Župno pastoralno i župno ekonomsko vijeće
utorak – Caritas 
srijeda – Marijina legija 
četvrtak – mješoviti zbor
petak – Marijina obiteljska zajednica 
subota – čitači
nedjelja – puk