TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Temeljna značajka cijeloga Došašća je radost. I ta adventska radost usmjerena je na Gospodnji dolazak. Utjelovljenje i rođenje Bogočovjeka je neponovljiv i najveći događaj u povijesti čovječanstva. Tu su se susrele i nerazdruživo zauvijek u jednoj osobi spojile dvije naravi: božanska i ljudska. U Kristovoj ljudskoj naravi je zastupljen cijeli ljudski rod, svi otkupljenici, Crkva sa svima onima koji joj pripadaju.

Današnje prvo čitanje (Iz 61,1-2a.10-11) zove se “Prorokov poziv” i u njemu nas prorok Izaija upućuje na taj trajni izvor radosti. Prorok Izaija je prorok istinske vjere, koji traži od svoga naroda da se u svim kriznim situacijama uvijek pouzdaju u Boga.

Izaije koji navješćuje radosnu vijest povratka odabranog Božjeg izraelskog naroda iz babilonskog ropstva u njihovu domovinu. To je glas pun blagosti i entuzijazma za siromašne, pun nade za bolesne i oslobođenja za zatvorenike i robove. Kao blagovjesnik velikoga i dobroga Boga, prorok Izaija navješćuje »godinu milosti Gospodnje« i dolazak Onoga kojega Bog šalje da pritječe u pomoć ubogima, da iscijeli srca slomljena, da proglasi oslobođenje zarobljenima i sužnjima, a svim ljudima donese veselje, radost i mir.

U drugom čitanju (1Sol 5,16-24) Pavao apostol nam govori da Gospodin Isus i danas dolazi k nama. I mi svi možemo uočiti znakove Njegove nazočnosti među nama. A da bismo otkrili te znakove, moramo biti budni i iskrena srca tražiti Gospodina. Zato treba da se uvijek radujemo, moleći se bez prestanka, i da živimo sveto i besprijekorno u očekivanju Dolaska Gospodina našega Isusa Krista. Stoga glas sv. Pavla apostola jest Božji poziv svima nama kršćanima na što bolji, svetiji i čistiji život u molitvi, ljubavi i u potpunom predanju Gospodinu Bogu našemu.

Evanđelje (Iv 1,6-8.19-28) nam govori da je Božji poslanik, koji će nas posvetiti i spasiti, među nama i u nama. To je bilo jasno Ivanu Krstitelju, pa je to govorio svojim suvremenicima, a po Crkvi danas govori i nama svima.

Bog je poslao Ivana da bude preteča Mesiji. Ivan je došao da svjedoči za Sina Božjega, da s uvjerenjem uvijek pokazuje na Isusa. Preteča je svoje svjedočanstvo o Kristu iznio a da nije ničim sebe uzvisio. Htio je biti samo »glas« koji pripravlja put Mesiji. Njegov jedini i puni sadržaj Isus Krist, jer samo za njega on radi, propovijeda, živi i umire. Zato Ivan spočitava svojim slušačima što ne poznaju Krista, a nalazi se među njima.

Svako vrijeme treba svoje preteče, ljude poniznosti koji će dati svoje svjedočanstvo kao što ga je dao Ivan Krstitelj. I danas svijet treba riječi, navještaj , „Glas.“ Potrebni su oni koji će pripraviti put Gospodinu da on može doprijeti do srca tolikih koji ga još uvijek ne poznaju, koji ga ne vide u svojoj sredini. To je poslanje kršćana svih naraštaja, to je poslanje svakoga od nas.

MISNA ČITANJA