PETA VAZMENA NEDJELJA

od Kristina na 16.05.2011

Prvo čitanje Dj 6,1-7

Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

Prvo čitanje izvještaj je Djela apostolskih o izboru sedmorice jeruzalemskih povratnika iz inozemstva za služitelje ili đakone koji će Dvanaestorici pomagati u vođenju crkvene zajednice. Dvanaestorica su uvidjela potrebu za  uvođenjm služiteljske ili đakonske službe. Njihova je prvobitna  zadaća bila briga o bolesnima i siromašnima u vjerničkoj zajednici, te da  pravedno dijele crkvena dobra.Tako Bog po njima na neki način objavljuje svoju pravednost pred svim narodima. I danas nakon II. Vatikanskog Sabora đakoni idu upravo s tom službom među narode da svojim životom svjedoče ljubav Kristovu prema svakom čovjeku. Đakonska služba   se s vremenom proširila i na propovijedanje te dijeljenje krštenja, pričesti i prisustvovanja ženidbi vjernika.

 Drugo čitanje – 1Pt 2,4-9

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo.

Drugo čitanje odlomak je iz Prve Petrove poslanice u kojem prikazuje uzvišenost i odgovornost kršćanskoga vjerničkog poziva. Svi smo mi izabrani da Boga upoznamo i navijestimo svijetu njegova čudesna djela. A to svoje poslanje ne možemo izvršiti bez Krista. Da bismo izvršili tu ulogu, a to je svećenička uloga, Isus nas okuplja oko sebe kao živo kamenje zgrade njegove Crkve kojoj je On sam ugaoni kamen.

Evanđelje   Iv 14,1-12

Ja sam put i istina i život.

Današnje Evanđelje dio je Isusova govora na oproštajnoj večeri u kojem se predstavlja kao Put, Istina i Život.

Gospodin je jedini put koji vodi u nebo. Tko želi pronaći  Boga i postići svoj zadnji cilj mora se držati Krista, vjerovati u njega i slijediti ga. Zato je Gospodin naš put, jer je On istina i život. On nam objavljuje svu istinu o Bogu. A Bog je izvor i norma sve istine i o čovjeku. Istina je sve što nas Isus uči i na istini njegova nauka treba ocijeniti naš život i život svakoga čovjeka.

Budući da je Krist jedina prava istina, vjerovati u kršćansku istinu ne znači samo držati istinitima vjerske tvrdnje, nego najdublje uz njega  prianjati i njemu se izručiti. Tako naša vjera dotiče neposredno samoga Krista, jer vjera je osobno općenje s Isusom. Stoga je vjera živa tek po ljubavi, jer se predanje osobnom Kristu ostvaruje samo u ljubavi.

Krist je život. Od njega izlazi svaki život, u svemu što je stvoreno nema drugoga pravoga života do onoga koji dolazi od Krista. On je kao Stvoritelj i Otkupitelj izvor  svakoga naravnoga i nadnaravnoga života. A sveta Euharistija u našem vjerskom životu je mjesto gdje Krist osobno i životno ulazi u naš život da nam donese sve darove svoga otkupljenja. Euharistija je »tajna vjera« u kojoj je uključena sva istina o Kristu, to je tajna njegovog  života i smrti. Dar svete Euharistije nama je život, jer u njoj nam se daruje sam Krist koji je naše spasenje i naš vječni život.

Prethodni članak:

Slijedeći članak: