NEDJELJA PEDESETNICE – DUHOVI

od Kristina na 07.06.2011

Blagdan Duhova je blagdan koji obilježava silazak  Duha Svetoga na apostole u Jeruzalemu, 50 dana nakon Kristova Uskrsnuća. Naziva se još i  Blagdan Pedesetnice, i označava kraj vazmenog vremena. Silaskom Duha Svetoga označen je svečani početak Crkve jer su na taj dan,  prema Djelima apostolskim, apostoli ispunjeni Duhom Svetim počeli govoriti drugim jezicima. Premda Galilejci, svatko je govorio jezikom svoje majke, ali svi su se dobro razumjeli: oni iz Judeje i Kapadocije s onima iz Ponta i Azije; oni iz iz Egipta i Cirene s Krećanima i Arapima. Na svim su se tim jezicima razglašavale riječi i djela Gospodnja.

Prvo čitanje prikazuje silazak Duha Svetoga nad apostole u Jeruzalemu . U vremenu kad su ljudi bili udaljeni od Boga, jezik ih je razdvajao jedne od drugih.  Na Duhove ljudi iz različitih naroda slušaju Petra i apostole kako razglašuju veličanstvena djela Božja. Među slušateljima bili su predstavnici različitih naroda i svi su razumjeli  Galilejce kao da govore ne samo njima poznatim jezikom nego i na njima razumljiv način. Ovo razumljivo propovijedanje i radosno odazivanje na propovijed omogućio je Duh Sveti kojega Crkvi i svijetu šalje uskrsli Krist.

Drugo čitanje odlomak je iz Prve poslanice Korinćanima o darovima Duha Svetoga u Crkvi jednoj i različitoj. U ovom odlomku uspoređuje sv. Pavao crkvenu zajednicu s tijelom u kojem ima različitih udova. Kao što svi, ali različiti udovi sačinjavaju jedno ljudsko tijelo, tako je i Crkva sastavljena od pripadnika iz različitih naroda, a ipak je jedna u Kristu po djelovanju Duha Kristova.

Evanđelje donosi Ivanov izvještaj o ukazanju uskrslog Krista Jedanaestorici koji u njih dahne, zatim tumači svoj postupak: “Primite Duha Svetoga!”  Apostole zamrle u događajima muke i smrti Isusove Isus oživljava snagom Duha životvorca.

Smrću i uskrsnućem završava Isusovo povijesno poslanje. Njega je poslao Otac i on je svoje poslanje vjerno izvršio. Sada šalje učenike da kroz povijest svijeta nastavljaju njegovo poslanje. Isus pri tome dahne u učenike te kao da ih ponovno stvara. Prenosi na njih novi život u koji je sam ušao. Darovatelj toga života je Duh Sveti kojega Isus može izliti na učenike zato što je njegovo poslanje završeno. Oni koji u Isusovo ime djeluju u svijetu, tako bivaju osposobljeni i zaduženi da žive novim životom što ga dariva uskrsli Krist te budi i jača njegov Duh. Apostoli primaju Duha Svetoga da propovijedaju te onima koji se odazovu na vjeru dijele krst kao osnovni sakrament oproštenja grijeha.

Prethodni članak:

Slijedeći članak: