22. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – misna čitanja

Prvo čitanje (Sir 3,17-18.20.28-29)

Čitanje knjige Sirahove

Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli.
Što si veći to se većma ponizi da nađeš milost u Gospodina.
Iako je velika moć Gospodina, on prima počast poniznih.
Nema lijeka bolesti oholnika, jer se opačina u njima ukorijenila.
Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama, i pažljivo uho želja je mudračeva.

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam: (Ps 68,4-5ac.6-7ab.10-11)

Pripjev: U dobroti, Bože, ti si pripravio dom siromahu.

Pravedni neka se raduju,
neka klikću pred Bogom,
neka kliču od radosti.
Pjevajte Bogu, slavite mu ime!
Ime mu je Gospodin!

Otac sirota, branitelj udovica,
Bog je u svom svetom prebivalištu.
Napuštene Bog će okućiti,
sužnje izvesti na sretnu slobodu.

Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju,
okrijepio je umornu.
Stado se tvoje nastani u njoj,
u dobroti, Bože, ti je pripravi siromahu.

Drugo čitanje (Heb 12, 18-18, 22-24a)

Čitanje poslanice Hebrejima

Braćo,

Niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju,
ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječi.
Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori.
Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom,
nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i Posredniku novog Saveza – Isusu – i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove.

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje ( Lk 14, 1.7-14)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote dođe Isus u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu:
“Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ‘Ustupi mjesto ovome.’
Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ‘Prijatelju, pomakni se naviše!’
Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.”
A i onome koji ga pozva, kaza: “Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili.
Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.

Riječ Gospodnja