4. NEDJELJA DOŠAŠĆA (C) – misna čitanja

Prvo čitanje Mih 5, 1-4a

Čitanje Knjige proroka Miheja

Ovo govori Gospodin:
I ti, Betleheme Efrato,
najmanji među kneževstvima Judinim,
iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom;
njegov je iskon od davnina,
od dana vječnih.
Zato će ih Gospodin ostaviti
dok ne rodi ona koja ima roditi.
Tada će se ostatak njegove braće
vratiti sinovima Izraelovim.
On će se uspraviti,
na pašu izvodit svoje stado silom Gospodnjom,
veličanstvom imena Boga svojega.
Oni će u miru živjeti,
jer će on rasprostrijeti svoju vlast
sve do krajeva zemaljskih.
On – on je mir!

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19
Pripjev: Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj:
Probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek bude
nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

 

Drugo čitanje Heb 10, 5-10

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Krist ulazeći u svijet veli:
Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo pripravio;
paljenice i okajnice ne sviđaju ti se. Tada rekoh:
»Evo dolazim!« U svitku knjige piše za mene:
»Vršiti, Bože, volju tvoju!« Pošto gore reče:
Žrtve i prinosi, paljenice i okajnice – koje se
po Zakonu prinose – ne mile ti se i ne sviđaju,
veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju!
Dokida prvo da uspostavi drugo.
U toj smo volji posvećeni prinosom
tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Lk 1, 39-45

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.
Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.
Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi.
I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:
»Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? Gledaj samo!
Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi.
Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«

Riječ Gospodnja.