Kristina

24. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

od Kristina na 08.09.2021

Današnja liturgija daje nam odgovor na pitanje u čemu se sastoji suština našeg bića. U prvom čitanju, čovjek ima tri osobine prema Božjem planu: čovjek je biće “koje sluša”, koje pati, koje doživljava prisutnost i pomoć od Boga. U drugom čitanju Jakov uči da u čovjeka, vjere i djela u kombinaciji i u neraskidivom jedinstvu […]