PRISTUPNICE ZA PRIMANJE SAKRAMENATA PRVE PRIČESTI I SV. POTVRDE

Dosadašnjih godina kandidati za sakrament prve sv. pričesti  i sv. potvrde dolazili su sa svojim roditeljima u župni ured i ispunjavali pristupnicu za sakramente. Ove godine, zbog situacije s virusom COVID-19, pristupnica za sakrament prve sv. pričesti, kao i sakrament sv. potvrde nalazi se u online obliku. Molimo sve kandidate  da ispune odgovarajuću  pristupnicu i tako se prijave za pripremu u župi (kateheza/vjeronauk) i primanje sakramenta sv. pričesti, odnosno sv. potvrde.

OBRAZAC PRIJAVE  ZA PRVU  PRIČEST

OBRAZAC PRIJAVE  ZA SV. POTVRDU 

Ukoliko nemate otvoren Google račun ili iz nekog drugog razloga ne možete pristupiti željenom obrascu obratite se na mail:  zupa.ivanjareka@zg-nadbiskupija.hr