TIJELOVO (C) – misna čitanja

Prvo čitanje   Post 14, 18-20

Čitanje Knjige Postanka

U ono vrijeme: Melkisedek, kralj šalemski, iznese kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjega.
Blagoslovi Abrama govoreći: »Blagoslovljen Abram od Boga Svevišnjega, Stvoritelja neba i zemlje!
I blagoslovljen Bog Svevišnji koji ti u ruke preda neprijatelje!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 110, 1-4

Pripjev: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!

Reče Gospodin Gospodinu mojemu:
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona:
vladaj posred svojih neprijatelja!

Spreman je tvoj narod u svetim odorama
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati:
»Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu!«

 

Drugo čitanje   1Kor 11, 23-26

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ja od Gospodina primih što vama predadoh:
Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče:
»Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.«
Tako i čašu po večeri govoreći:
»Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.«
Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje   Lk 9, 11b-17

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus mnoštvu o kraljevstvu Božjem i ozdravljaše sve koji su trebali ozdravljenja. Dan bijaše na izmaku.
Pristupe dakle dvanaestorica pa mu reknu: »Otpusti svijet, neka pođu po okolnim selima i zaseocima da se sklone i nađu jela jer smo ovdje u pustu kraju.«
A on im reče: »Podajte im vi jesti!« Oni rekoše: »Nemamo više od pet kruhova i dvije ribe, osim da odemo kupiti hrane za sav ovaj narod.«
A bijaše oko pet tisuća muškaraca. Nato će on svojim učenicima: »Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset.« I učine tako: sve ih posjedaju.
A on uze pet kruhova i dvije ribe, pogleda na nebo, blagoslovi ih i razlomi pa davaše učenicima da posluže mnoštvo. Jeli su i svi se nasitili. I od preteklih ulomaka nakupilo se dvanaest košara.

Riječ Gospodnja.