2. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 62, 1-5

Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati
dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, i spasenje njegovo ne plane ko zublja.
I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi;
prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Gospodnja.
U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna
i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog.
Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom,
nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata
jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata.
Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti;
i kao što se ženik raduje nevjesti,tvoj će se Bog tebi radovati.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 96, 1-3.7.8a.9-10a.c

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu,
hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« –
Narodima pravedno upravlja.

Drugo čitanje: 1Kor 12, 4-11

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh;
i različite službe, a isti Gospodin;
i različita djelovanja, a isti Bog
koji čini sve u svima.
A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.
Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti,
drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu;
drugomu vjera u tom istom Duhu,
drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu;
drugomu čudotvorstva,
drugomu prorokovanje,
drugomu razlučivanje duhova,
drugomu različiti jezici,
drugomu tumačenje jezika.
A sve to djeluje jedan te isti Duh
dijeleći svakomu napose kako hoće.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Iv 2, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka.
Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici.
Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«
Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.
Riječ Gospodnja.