24. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje –  Iz 50, 5-9a

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu,i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja.
Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti.
Blizu je onaj koji mi pravo daje. Tko će na sud sa mnom? Nek se suoči sa mnom!
Tko je protivnik moj u parnici? Nek mi se približi!
Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi?

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam – Ps 116, 1-6.8-9
Pripjev: Hodit ću pred licem Gospodnjim u zemlji živih.

Ljubim Gospodina jer čuje
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni
u dan u koji ga zazvah.

Užeta smrti sapeše me,
stegoše me zamke podzemlja,
snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje:
»Gospodine, spasi život moj!«

Dobrostiv je Gospodin i pravedan,
pun je sućuti Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene:
u nevolji bijah, on me izbavi.

Drugo čitanje –  Jak 2, 14-18

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera spasiti?
Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: »Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist?
Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam djela.
Pokaži mi svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru.«

Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja  – Gal 6, 14

Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio
osim križem Gospodina našega Isusa Krista
po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu.

Evanđelje – Mk 8, 27-35

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike:
»Što govore ljudi, tko sam ja?«
Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od proroka.«
On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?«
Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik – Krist!«
I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane.Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru:
»Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Tada dozva narod i učenike pa im reče: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.«

Riječ Gospodnja.