PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA – misna čitanja

Prvo čitanje – Mal 3,1-4 

Čitanje Knjige proroka Malahije

Ovo govori Gospodin Bog:
Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i Anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već – govori Gospodin nad Vojskama.
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva.
I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti.
Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina.

 Riječ Gospodnja.

 Otpjevni psalam Ps 24,7, 8, 9, 10

Pripjev: Tko je taj kralj slave? 
                    To je sam Gospodin.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!

Tko je taj Kralj slave?
Gospodin silan i junačan,
Gospodin silan u boju!

Podignite, vrata, nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!

Tko je taj Kralj slave?
Gospodin nad Vojskama
– on je Kralj slave!

Drugo čitanje  Heb 2, 14-18

Čitanje Poslanice Hebrejima

Budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sâm Isus tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti,
to jest đavla, pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu.
Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.
Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.
Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje – Lk 2,22-40

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! –i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.

Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:

»Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru,po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje,koje si pripravio pred licem sviju naroda:svjetlost na prosvjetljenje naroda,slavu puka svoga izraelskoga.«

Riječ Gospodnja.

 POVRATAK NA NASLOVNICU