1. NEDJELJA DOŠAŠĆA (A) – MISNA ČITANJA

 

Prvo čitanje (Iz 2, 1-5)

Čitanje knjige poroka Izaije

Viđenje Izaije, sina Amosova, o Judeji i Jeruzalemu:
Dogodit će se na kraju danâ: Gora Doma Gospodnjega bit će postavljena vrh svih gora, uzvišena iznad svih bregova.
K njoj će se stjecati svi narodi, nagrnut će mnoga plemena i reći:  »Hajde, uziđimo na Goru Gospodnju, pođimo u Dom Boga Jakovljeva!  On će nas naučiti svojim putovima, hodit ćemo stazama njegovim.
Jer će iz Siona Zakon izaći, iz Jeruzalema riječ Gospodnja.«
On će biti sudac narodima,  mnogim će sudit plemenima i oni će mačeve prekovat u plugove,  a koplja u srpove. Neće više narod dizat mača protiv naroda  nit se više učit ratovanju.
Hajde, dome Jakovljev,  u Gospodnjoj hodimo svjetlosti!

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam: 122, 1-2.4-9

Pripjev: Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!
Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov!
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim
i spokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega,
za sreću tvoju ja ću moliti.

 

Drugo čitanje (Rim 13, 11-14a)

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo :  shvaćate ovaj čas: vrijeme je već da se oda sna prenemo jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo.
Noć poodmače, dan se približi! Odložimo dakle djela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti.
Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomoru, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom.

 Riječ Gospodnja

Evanđelje (Mt 24, 37-44)

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Kao u dane Noine, tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega. Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju i ništa nisu ni slutili dok ne done potop i sve odnije – tako će biti i Dolazak Sina Čovječjega.
Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.
Bdijte dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće.
Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.

Riječ Gospodnja.