Sveta pričest (euharistija)

 

 

 Tijelo i krv Isusa Krista pod prilikama kruha i vina nazivamo euharistijom, Presvetim Oltarskim Sakramentom ili  jednostavno – sveta pričest. Isus Krist pod prilikama kruha i vina je ono najsvetije što imamo u crkvi. 

Euharistiju je kao i ostale sakramente ustanovio Isus Krist. To je učinio na Posljednjoj večeri, riječima: ‘Uzmite i jedite! Ovo je tijelo moje!’ Uzmite i pijte! Ovo je moja krv koja se za vas prolijeva! Ovo činite meni na spomen! (usp. Mt 26,26-28).

Do današnjih dana Crkva ponavlja Isusove riječi i živi od njih.Kršćani se okupljaju svake nedjelje na euharistijskom slavlju, na susretu sa Isusom Kristom.Time pokazuju svoju vjeru i zajedništvo Crkve .

Sam pojam euharistija (od grč. euharistia) znači zahvaljivanje. Naziva se još i misa, liturgija, bogoslužje, Gospodnja večera i dr.

 

Euharistijsko slavlje ili sveta misa sastoji se od više dijelova. To su :

1. Uvodni obredi (od ulazne pjesme do čitanja)

2. Služba riječi (od prvog čitanja do uključujući molitvu vjernika)

3. Euharistijska služba (od priprave darova do završetka pričesti)

4. Završni obredi (obavijesti i blagoslov).

Misa je sakrament Isusove žrtvene hvale Bogu. U njoj se znakovito. “sakramentalno” slavi i obnavlja Isusova žrtva za naše spasenje. njegova smrt i uskrsnuće. Blagujući posvećeni kruh i vino, primamo Isusovo tijelo i njegovu krv .