ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU (C) – misna čitanja

Prvo čitanje:Jr 17, 5-8

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:
»Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i srce svoje od Gospodina odvraća.
Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.
Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje.
Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje.
U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 1,1-4.6

Pripjev:  Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u zakonu Gospodnjemu,
o zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Drugo čitanje:1Kor 15,12.16-20

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo,
kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih?
Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.
Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše.
Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi.
Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:Lk 6,17.20-26

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu.
Podigne oči prema učenicima i govoraše:
»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! br> Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!
Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!
Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.
Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«
»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!
Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!
Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«

Riječ Gospodnja.