19. NEDJELJA KROZ GODINU – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje –  1Kr 19,9a.11-13a

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane:
Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj.
I gle, eto k njemu riječi Gospodnje.
Glas mu reče:
»Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.«
Pred Gospodinom je bio silan vihor,
tako snažan da je drobio brda i lomio hridi,
ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru;
poslije olujnog vihora bio je potres,
ali Gospodin nije bio u potresu;
a poslije potresa bio je oganj,
ali Gospodin nije bio u ognju;
poslije ognja šapat laganog i blagog lahora.
Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu.
Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam   Ps 85,9ab-14
Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir.
Zaista, blizu je njegovo spasenje
onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

 

Drugo čitanje –  Rim 9,1-5

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu.
Da, htio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista,za braću svoju, sunarodnjake svoje po tijelu.
Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi,i zakonodavstvo, i bogoštovlje,i obećanja; njihovi su i oci, od njih je,po tijelu, i Krist, koji je iznad svega,Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje –  Mt 14,22-33

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo.
A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli.Uvečer bijaše ondje sam.Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar.
O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru.
A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše.
Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?«
Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«

Riječ Gospodnja.