2. KORIZMENA NEDJELJA (A) – misna čitanja

Prvo čitanje  Post 12, 1-4a

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Gospodin reče Abramu:
»Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog,
u zemlju koju ću ti pokazati.
Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te,
ime ću ti uzveličati i sam ćeš biti blagoslov.
Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu,
koji te budu kleli, njih ću proklinjati;
sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.«
Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam    Ps 33, 4-5.18-20.22

Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima
koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju
u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Naša se duša Gospodinu nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine,
bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

 

Drugo čitanje  2Tim 1, 8b-10

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Ljubljeni: Zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje,
po snazi Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim
– ne po našim djelima, nego po svojem naumu
i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih,
a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa,
koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje  Mt 17,1-9

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima.
I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu po-stadoše bijele kao svjetlost.
I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime.
A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti.
Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«
Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!«
Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše.
Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!«
Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.
Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus:
»Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

Riječ Gospodnja.