2. NEDJELJA KROZ GODINU (A)

 

 

Prvo čitanje – Iz 49,3.5-6

Čitanje knjige proroka Izaije

Gospodin mi reče: “Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!” A sad govori Gospodin, koji me od utrobe Slugom svojim načini, da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael. Proslavih se u očima Gospodnjim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: “Premalo je da mib budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da budeš spas moj do nakraj zemlje!”

Drugo čitanje – 1. Kor 1,1-3

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu – posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega.

Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Evanđelje – Iv 1,29-34

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:

 “Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta! To je onaj o kojem rekoh:Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!” “Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu.”

 I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: ‘Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.’ I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.”