20. NEDJELJA KROZ GODINU (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje –  Iz 56,1.6-7

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:
»Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu
i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve.
Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam  – Ps 67,2-3.5-6.8

Pripjev: Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

 

Drugo čitanje –  Rim 11,13-15.29-32.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Vama, poganima, velim:  ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji! Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

Riječ Gospodnja.
Evanđelje  –  Mt 15,21-28

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka
iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!«
Ali on joj ne uzvrati ni riječi.
Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.«

On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.«
Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!«On odgovori:
»Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.«
A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!«
Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.«
I ozdravi joj kći toga časa.

Riječ Gospodnja.

Povratak na naslovnicu