DOŠAŠĆE

od Kristina na 23.11.2014

Četiri nedjelje prije Božića započinje razdoblje DOŠAŠĆA. Započinje nedjeljom koja pada najbliže 30. studenom, blagdanu Sv. Andrije, traje četiri tjedna i završava na Badnjak. Četiri nedjelje simboliziraju četiri tisućljeća, koliko je po Bibliji prošlo od stvaranja svijeta do Kristova dolaska.
Prvom nedjeljom došašća započinje nova liturgijska godina, a s njom i naš godišnji put prema Božiću.

Značenje došašća

U vremenu Došašća idemo u susret Onome koji dolazi osloboditi i spasiti svoj narod. Došašće, advent (lat. ad venio – doći) vrijeme je čežnje za boljom budućnošću i budnoga iščekivanja Gospodinovog dolaska.

Osnovni stav kršćanina u vremenu Došašća treba biti vjera, i to ne vjera koja prihvaća samo niz istina, već vjera koja je sposobna uočiti otajstvenu Gospodinovu nazočnost u sakramentima i u životnom svjedočenju svakog kršćanina. Bez te vjere nemoguće je stvarno slaviti Gospodinov sadašnji dolazak, jer sve ono što u liturgiji obavljamo bez toga bi bilo samo izvanjsko i stvar običaja.

Obilježja vremena došašća

Vrijeme predanog i radosnog iščekivanja – to je došašće kao četverotjedno razdoblje na početku liturgijske godine.
Boja misnog ruha je pokornička, ljubičasta.

Molitve i čitanja govorit će i o pokori. Ali taj post i pokora imaju obilježje radosne priprave.

Sva se čitanja u ovom vremenu usredotočuju na ključne osobe Starog i Novog Zavjeta, koje su bile pripremljene i odabrane od Boga kako bi Utjelovljenje bilo moguće: Blažena Djevica Marija, sveti Ivan Krstitelj, sveti Josip, Elizabeta i Zakarija.

Vrijeme iščekivanja treba nam proteći radno, živeći i radeći za bolje društvo, kada će nam se otkriti u punini Božja ljubav i smisao ljudske sudbine. Stoga vrijeme Došašća budi u ljudskim srcima nadu prožetu radošću. Ono uklanja svaku potištenost i očaj iz naših srca te daje poleta svim ljudskim naporima, svemu ljudskom radu i zalaganju za bolji i novi svijet prožet Duhom ljubavi.

DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

Božja riječ druge nedjelje došašća poziva nas na obraćenje kako bi se što bolje pripravili na Gospodinov dolazak.

Prvo čitanje – Iz 40, 1-5. 9-11

Već je prorok Izaija svom narodu u izgnanstvu naviještao dolazak Boga spasitelja i tješitelja. Gospodin dolazi da oslobodi svoj narod.
Glas Božjeg blagovjesnika potiče narod na sluh i odaziv svojemu Bogu. Mesija koji dolazi neće svoju božansku moć upotrebljavati da satre i uništi, nego će svojom rukom spašavati i dijeliti nagrade svakome koji je zasluži. On će biti pastir koji pase svoje stado. On će sakupiti svoje stado iz svih krajeva svijeta kamo god je raspršeno i brinuti će se za svakoga pojedinačno. Tako bi trebao postupati svatko kom je Bog povjerio da se u njegovo ime brine za druge ljude i za njihovo spasenje.

Drugo čitanje – 2 Pt 3, 8-14

I nama danas Bog obećava svoju ljubav i nježnost unatoč našoj bijedi i našim grijesima. Bog je strpljiv prema svakome čovjeku, jer želi da svi pristupe obraćenju.
Zato apostol Petar poziva da živimo besprijekorno i sveto pred Bogom. Tako ćemo svojim kršćanskim životom i radom i mi pripraviti dolazak novoga Božjega svijeta. Gdje god se ljudi otvaraju uzajamnoj dobroti, sućuti, strpljivosti i praštanju, tu već nastaje Božji svijet. Samo to daje pravi smisao kršćanskom iščekivanju i stvara u nama raspoloženje za kraljevstvom Božjim koje treba prožeti čitav naš život.

Evanđelje – Mk 1, 1-8

Ove i slijedeće nedjelje u evanđelju se susrećemo s Ivanom Krstiteljem kao pretečom Mesije koji propovijeda u nenastanjenu kraju na Jordanu, zove na obraćenje, najavljuje dolazak Jačega koji će krštavati Duhom Svetim.
Ivan Krstitelj svojim pokorničkim životom, riječju, djelima i krštenjem obraćenja pripravio je put Isusovu prvom dolasku na ovu zemlju među nas ljude. Sin Božji dolazi da i na zemlji bude »Kralj kraljeva i Gospodar gospodara« (1 Tim 6,15; Otk 19,6).
Stoga je pred njim došao kao preteča i glasnik, posljednji i najveći prorok Ivan Krstitelj. Otac je poslao Ivana da pripravi put Sinu Božjemu. A Ivan nije došao samo javiti radosnu i veliku vijest da je blizu Kralj sa svojim Božjim kraljevstvom, nego da Gospodinu pripravi put u ljudskim dušama i srcima.
Ivan je navjestitelj Mesije koga je prepoznao u Isusu Kristu, Sinu Božjemu i Sinu Marije uz Nazareta. Mi znamo da je to sam naš Otkupitelj i Spasitelj. On nas danas želi učiniti vatrenim kršćanima, svjedocima da je On već došao, da dolazi i da će doći. On želi danas nas utješiti i ohrabriti. I po nama danas želi druge podržati i poduprijeti na njihovu napornom putu prema Bogu spasenja, utjehe i vječnoga života.

MISNA ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: