DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA (B)

od Kristina na 07.12.2023

Božja riječ druge nedjelje došašća poziva nas na obraćenje kako bi se što bolje pripravili na Gospodinov dolazak.

Prvo čitanje – Iz 40, 1-5. 9-11

Već je prorok Izaija svom narodu u izgnanstvu naviještao dolazak Boga spasitelja i tješitelja. Gospodin dolazi da oslobodi svoj narod.
Glas Božjeg blagovjesnika potiče narod na sluh i odaziv svojemu Bogu. Mesija koji dolazi neće svoju božansku moć upotrebljavati da satre i uništi, nego će svojom rukom spašavati i dijeliti nagrade svakome koji je zasluži. On će biti pastir koji pase svoje stado. On će sakupiti svoje stado iz svih krajeva svijeta kamo god je raspršeno i brinuti će se za svakoga pojedinačno. Tako bi trebao postupati svatko kom je Bog povjerio da se u njegovo ime brine za druge ljude i za njihovo spasenje.

Drugo čitanje – 2 Pt 3, 8-14

I nama danas Bog obećava svoju ljubav i nježnost unatoč našoj bijedi i našim grijesima. Bog je strpljiv prema svakome čovjeku, jer želi da svi pristupe obraćenju.
Zato apostol Petar poziva da živimo besprijekorno i sveto pred Bogom. Tako ćemo svojim kršćanskim životom i radom i mi pripraviti dolazak novoga Božjega svijeta. Gdje god se ljudi otvaraju uzajamnoj dobroti, sućuti, strpljivosti i praštanju, tu već nastaje Božji svijet. Samo to daje pravi smisao kršćanskom iščekivanju i stvara u nama raspoloženje za kraljevstvom Božjim koje treba prožeti čitav naš život.

Evanđelje – Mk 1, 1-8

Ove i slijedeće nedjelje u evanđelju se susrećemo s Ivanom Krstiteljem kao pretečom Mesije koji propovijeda u nenastanjenu kraju na Jordanu, zove na obraćenje, najavljuje dolazak Jačega koji će krštavati Duhom Svetim.
Ivan Krstitelj svojim pokorničkim životom, riječju, djelima i krštenjem obraćenja pripravio je put Isusovu prvom dolasku na ovu zemlju među nas ljude. Sin Božji dolazi da i na zemlji bude »Kralj kraljeva i Gospodar gospodara« (1 Tim 6,15; Otk 19,6).
Stoga je pred njim došao kao preteča i glasnik, posljednji i najveći prorok Ivan Krstitelj. Otac je poslao Ivana da pripravi put Sinu Božjemu. A Ivan nije došao samo javiti radosnu i veliku vijest da je blizu Kralj sa svojim Božjim kraljevstvom, nego da Gospodinu pripravi put u ljudskim dušama i srcima.
Ivan je navjestitelj Mesije koga je prepoznao u Isusu Kristu, Sinu Božjemu i Sinu Marije uz Nazareta. Mi znamo da je to sam naš Otkupitelj i Spasitelj. On nas danas želi učiniti vatrenim kršćanima, svjedocima da je On već došao, da dolazi i da će doći. On želi danas nas utješiti i ohrabriti. I po nama danas želi druge podržati i poduprijeti na njihovu napornom putu prema Bogu spasenja, utjehe i vječnoga života.

MISNA ČITANJA

Prethodni članak:

Slijedeći članak: