23. NEDJELJA KROZ GODINU (A) – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje –  Ez 33,7-9

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu:
kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku:
’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha,
ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:   Ps 95,1-2.6-9

Pripjev:  O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

 

Drugo čitanje –  Rim 13,8-10

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite.
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij!
Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi:
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini.
Punina dakle Zakona jest ljubav.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje  –  Mt 18,15-20

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:

»Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.
Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te,
uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na
iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja.
Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi.
Ako pak ni Crkve ne posluša,
neka ti bude kao poganin i carinik.

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu;
i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji
jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj,
koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana
u moje ime, tu sam i ja među njima.«

Riječ Gospodnja.