30. NEDJELJA KROZ GODINU (C) – misna čitanja

Prvo čitanje Sir 35, 12-14.16-18

Čitanje Knjige Sirahove

Gospodin je sudac i ne gleda tko je tko.
Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlačenoga.
Ne prezire jauk siročeta ni udovice kad izlijeva svoj bol.
Tko Boga služi svim srcem svojim, bit će uslišan,
jer njegove se molbe dižu do oblaka.
Molitva poniznog prodire kroz oblake
i on nema mira dok ona ne dođe do Boga
i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda,
pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam Ps 34, 2-3.17-19.23
Pripjev: Jadnik vapi i Gospodin ga čuje.

Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba,
njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
Nek se Gospodinom duša moja hvali,
nek čuju ponizni i nek se raduju!

Lice se Gospodnje okreće protiv zločinaca
da im spomen zatre na zemlji.
Pravednici zazivaju i Gospodin ih čuje,
izbavlja ih iz svih tjeskoba.

Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca,
a klonule duše spasava.
Gospodin izbavlja duše slugu svojih
i neće platiti tko god se njemu utječe.

 

Drugo čitanje 2Tim 4, 6-8.16-18

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska.Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao.
Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.
Za prve moje obrane nitko ne bijaše uza me, svi me napustiše. Ne uračunalo im se!
Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih.
Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo.
Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje Lk 18, 9-14

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Nekima koji se pouzdavahu u sebe da su pravednici, a druge podcjenjivahu, reče Isus ovu prispodobu:
»Dva čovjeka uziđoše u Hram pomoliti se: jedan farizej, drugi carinik.
Farizej se uspravan ovako u sebi molio: ’Bože, hvala ti što nisam kao ostali ljudi: grabežljivci, nepravednici, preljubnici ili – kao ovaj carinik.
Postim dvaput u tjednu, dajem desetinu od svega što steknem.’
A carinik, stojeći izdaleka, ne usudi se ni očiju podignuti k nebu, nego se udaraše u prsa govoreći: ’Bože, milostiv budi meni grešniku!’
Kažem vam: ovaj siđe opravdan kući svojoj, a ne onaj!
Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.«

Riječ Gospodnja.