5. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje   Job 7, 1-4.6-7

Čitanje Knjige o Jobu

Job progovori: »Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji i dani mu kao dani nadničara?
Kao što trudan rob za hladom žudi i kao nadničar štono plaću čeka, mjeseci jada tako me zapadoše i noći su mučne meni dosuđene.
Liježuć pomišljam: ’Kad li ću ustati?’ A dižuć se: ’Kad ću večer dočekati!’
I tako se kinjim sve dok se ne smrkne.
Dani moji brže od čunka prođoše, promakoše hitro bez ikakve nade.
Spomeni se: život moj samo je lahor i oči mi neće više vidjeti sreće!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam   Ps 147, 1-6
Pripjev:   Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!

Hvalite Gospodina jer je dobar,
pjevajte Bogu našem jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.

On liječi one koji su srca skršena
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda,
svaku njezinim imenom naziva.

Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.

 

Drugo čitanje   1Kor 9, 16-19.22-23

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, tâ dužnost mi je.
Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem.
Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je povjerena.
Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
Jer premda slobodan od sviju, sâm sebe svima učinih slugom da ih što više steknem.
Bijah nejakima nejak da nejake steknem.
Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim.
A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje    Mk 1, 29-39

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu.
A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju.
On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna.
I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali.
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše.
Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.«
Kaže im: »Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje  propovijedam! Ta zato sam došao.«
I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio.

Riječ Gospodnja.