7. NEDJELJA KROZ GODINU (B) – misna čitanja

Prvo čitanje –  Iz 43, 18-19.21-22.24b-25

 Čitanje Knjige proroka Izaije
 Ovo govori Gospodin:
 »Ne spominjite se onog što se zbilo,nit mislite na ono što je prošlo.
 Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate?
 Da, put ću napraviti u pustinji,a staze u pustoši.
 I narod koji sam sebi sazdao moju će kazivati hvalu!
 Ali me ti, Jakove, nisi zazvao,niti si se zamorio oko mene, Izraele,
 nego si me grijesima svojim mučio,bezakonjem svojim dosađivao mi.
 A ja, ja radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem.«
 Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam – Ps 41, 2-5.13-14

Pripjev: Iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!

Blago onome koji misli na uboga i slaba:
u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
Gospodin će ga štititi i živa sačuvati,
sreću mu dati na zemlji
i neće ga predati na volju dušmanima.
Gospodin će ga okrijepiti na postelji boli,
bolest mu okrenuti u snagu.
Zavapih: »Gospodine, smiluj mi se,
iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!«
Ti ćeš me zdrava uzdržati
i pred svoje me lice staviti dovijeka.
Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,
od vijeka do vijeka!
 

Drugo čitanje – 2 Kor 1, 18-22

 Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
 Braćo: Bog je svjedok: naša riječ vama nije »Da!« i »Ne!« jer Sin Božji, Isus Krist, koga mi – ja i Silvan i Timotej – vama navijestismo, nije bio »Da!« i »Ne!«, nego u njemu bijaše »Da!«. Doista, sva obećanja Božja u njemu su »Da!«. I stoga po njemu i naš »Amen!« Bogu na slavu! A Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza, on nas i zapečati i u srca naša dade zalog – Duha.
 Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje – Mk 2, 1-12

 Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Pošto Isus nakon nekoliko dana opet uđe u Kafarnaum, pročulo se da je u kući. I skupiše se mnogi te više nije bilo mjesta ni pred vratima. On im navješćivaše Riječ.
I dođu noseći k njemu uzetoga. Nosila ga četvorica. Budući da ga zbog mnoštva nisu mogli unijeti k njemu, otkriju krov nad mjestom gdje bijaše Isus. Načinivši otvor, spuste postelju na kojoj je uzeti ležao. Vidjevši njihovu vjeru, kaže Isus uzetome: »Sinko! Otpuštaju ti se grijesi.«
Sjedjeli su ondje neki pismoznanci koji počeše mudrovati u sebi: »Što to ovaj govori? Huli! Ta tko može grijehe otpuštati doli Bog jedini?«
Isus duhom odmah proniknu da tako mudruju u sebi, pa će im: »Što to mudrujete u sebi? Ta što je lakše? Reći uzetomu: ’Otpuštaju ti se grijesi’ ili reći: ’Ustani, uzmi svoju postelju i hodi?’ Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!« I reče uzetomu: »Tebi zapovijedam, ustani, uzmi postelju i pođi kući!« I on usta, uze odmah postelju i iziđe na očigled svima.
Svi su zaneseni slavili Boga govoreći: »Takvo što nikad još ne vidjesmo!«
Riječ Gospodnja.