Blagdan sv. Josipa – misna čitanja

Prvo čitanje – 2 Sam 7, 4-5.12-14.16

Čitanje Druge knjige o Samuelu
U one dane: dođe Natanu ova Gospodnja riječ: »Idi, reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin:
 ‘Kad se ispune tvoji dani
 i ti počineš kod svojih otaca,
 podići ću tvoga potomka nakon tebe,
 koji će se roditi od tvoga tijela,
 i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
 Ja ću njemu biti otac,
 a on meni sin.
 Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo
 trajati dovijeka preda mnom,
 tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«
 Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam – Ps 89, 2-5.27.29

Pripjev: Potomstvo će njegovo ostati dovijeka.

 O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja! «
U nebu utemelji vjernost svoju.
»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
Tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje. «
»On će me zvati: ‘Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.’
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.
 

Drugo čitanje – Rim 4, 13.16-18.22

Čitanje Poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato – iz vjere da bude po milosti te obećanje zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas – kao što je pisano: Ocem mnoštva naroda ja te postavljam – pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije.
U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost.
Riječ Gospodnja

 

Evanđelje – Mt 1,16.18-21.24a

 Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
 Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
 A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.
 Riječ Gospodnja.