vijesti

29. NEDJELJA KROZ GODINU (B)

od Kristina na 14.10.2021

Današnja liturgija govori o moći, autoritetu, te o služenju i službama. Gdje postoji ljudsko zajedništvo, tu je i vlast. Sveto pismo govori da je svaka vlast od Boga (Rim 13, 1). U Crkvi je hijerarhija, sveta vlast koja se dobiva polaganjem ruku. Mora vladati, sazivati i voditi zajednicu, ali nadasve služiti, spasiti je. Tako su […]