PRESVETO SRCE ISUSOVO – MISNA ČITANJA

Prvo čitanje – Pnz 7, 6-11

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

U one dane: Mojsije reče narodu: “Ti si narod posvećen Gospodinu, Bogu svome; tebe je Gospodin, Bog tvoj, izabrao da među svim narodima koji su na zemlji budeš njegov predragi vlastiti narod.  Nije vas Gospodin odabrao i prihvatio zato što biste vi bili brojniji od svih naroda – vi ste zapravo najmanji  nego zato što vas Gospodin ljubi i drži zakletvu kojom se zakleo vašim ocima. Stoga vas je Gospodin izveo jakom rukom i oslobodio vas iz kuće ropstva, ispod vlasti faraona, kralja egipatskoga.

Zato znaj da je Gospodin, Bog tvoj, pravi Bog, Bog vjeran, koji drži svoj Savez i milost svoju iskazuje do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže njegove zapovijedi.  A onima koji ga mrze uzvraća izravno njima samima; uništava bez odgađanja onoga koji ga mrzi: uzvraća izravno njemu samomu.  Stoga drži zapovijedi, zakone i uredbe koje ti danas nalažem da ih vršiš.”

 Psalam – Ps 103 (102), 1-2. 3-4. 6-7. 8 i 10

Ljubav Gospodnja vječna je 
nad onima što ga se boje

 Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
 i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
 Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
 i ne zaboravi dobročinstva njegova!

 On ti otpušta sve grijehe tvoje,
 on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
 on ti od propasti izbavlja život,
 kruni te dobrotom i nježnošću;

 Gospodin čini pravedna djela
 i potlačenima vraća pravicu,
 Mojsiju objavi putove svoje,
 sinovima Izraelovim djela svoja.

 Milosrdan je i milostiv Gospodin,
 spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
 Ne postupa s nama po grijesima našim
 niti nam plaća po našim krivnjama.

 Drugo čitanje – 1 Iv 4, 7-16

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola

Ljubljeni! Ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.

U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.  Ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.  Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.  Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao.  I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.  Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.  I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.

 Evanđelje – Mt 11, 25-30

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: “Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.  Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.”